Etaamb.openjustice.be
Document van 22 mei 2013
gepubliceerd op 11 juli 2013

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013203700
pub.
11/07/2013
prom.
22/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2013. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk, artikel 20, § 1;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Jeugd, Besluit :

Artikel 1.De in de bijlage vermelde personen worden aangewezen als leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren en vertegenwoordigen in die comités de naast hun naam vermelde instelling of instantie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.Dit besluit wordt toegezonden aan de instellingen en instanties die in die comités vertegenwoordigd zijn.

Art. 4.De Minister bevoegd inzake Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 22 mei 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Bijlage bij het besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren

Informatiecentrum voor jongeren

Instelling of instantie

Lid

Infotreff

1.

Gemeente Eupen

De heer Tom Rosenstein

2.

Gemeente Kelmis

Mevr. Véronique Gentges-Barth

3.

Gemeente Lontzen

Mevr. Hanna Loewenau

4.

Gemeente Raeren

Mevr. Heike Esfahlani

5.

Infotreff vzw

De heer Jürgen Heck

6.

Infotreff vzw

Mevr. Lara Liebertz

7.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

Mevr. Pascaline Lejeune

8.

Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Mevr. Sabrina Goenen

JIZ

1.

Gemeente Amel

Mevr. Nicole Heinen-Curnel

2.

Gemeente Burg-Reuland

Mevr. Marion Dhur

3.

Gemeente Büllingen

De heer Wolfgang Reuter

4.

Gemeente Bütgenbach

De heer Daniel Franzen

5.

Gemeente Sankt Vith

Mevr. Christine Baumann

6.

JIZ vzw

Mevr. Melanie Hennes

7.

JIZ vzw

Mevr. Astrid Semaille

8.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

Mevr. Pascaline Lejeune

9.

Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Mevr. Sabrina Goenen


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 22 mei 2013 tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren.

Eupen, 22 mei 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^