Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de reumatologie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de oftalmologie

decreet

type decreet prom. 22/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203627 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203474 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203475 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203476 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type document prom. 22/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013203700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren type document prom. 22/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013203701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor het open jeugdwerk type document prom. 22/05/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013204854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personen die belast zijn met het toezicht op logiesverstrekkende inrichtingen, hotelinrichtingen, vakantiewoningen, gastenkamers, "Bed and Breakfasts" en kampeerterreinen
^