Etaamb.openjustice.be
Document van 10 juli 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma 'toegepast bedrijfsbeheer' en het opleidingsprogramma 'zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen van gebouwen' (E17/2013)

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013204205
pub.
25/09/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/10/2013204205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma 'toegepast bedrijfsbeheer' (A00/2013) en het opleidingsprogramma 'zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen van gebouwen' (E17/2013)


De Regering van de Duitslatige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, artikel 4;

Gelet op het voorstel van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, gedaan op 22 mei 2013;

Op de voordracht van de Minister van Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opleidingsprogramma A00/2013 - 'toegepast bedrijfsbeheer' wordt vastgelegd in bijlage I (zie Duitse tekst).

Art. 2.Het opleidingsprogramma E17/2013 - 'zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen van gebouwen' wordt vastgelegd in bijlage II (zie Duitse tekst).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 10 juli 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^