Etaamb.openjustice.be
Document van 06 juni 2021
gepubliceerd op 22 juli 2021

Nationale Orden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2021031821
pub.
22/07/2021
prom.
06/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Nationale Orden


- Bij Koninklijk besluit van 6 juni 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.§ 1 De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan: - mevrouw CAUTERMAN Mariette Emilienne Helene, als persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt in haar gezin, door de jarenlange thuisverpleging tot zijn overlijden van haar zieke echtgenoot.

Art. 2.Zij neemt haar rang in de Orde in op 08/04/2021.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

- Bij Koninklijk besluit van 4 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het opsporen van CMV sluiten wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.§ 1 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: - VANDENABEELE Hedwig Georges Leon Beeldend kunstenaar; - VUYLSTEKE Marc Jan Voorzitter heemkundige kring Businarias te Maarkedal.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum van vandaag,

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit. .

^