Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 april 2017
gepubliceerd op 24 mei 2017

Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017012124
pub.
24/05/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/decreet/2017/04/27/2017012124/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 APRIL 2017. - Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Zullen volkomen gevolg hebben: - het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001; - de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001, zoals gewijzigd bij het Protocol van 14 april 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 april 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2016-2017 Stukken van het Parlement.-Ontwerp van decreet, nr. 417-1.- Verslag, nr. 417-2.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming. Vergadering van 26 april 2017.

^