Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 september 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013205362
pub.
09/10/2013
prom.
17/09/2013
ELI
eli/decreet/2013/09/17/2013205362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


17 SEPTEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomenen Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel - Het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, zal volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 17 september 2013 De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS _______ Nota Zitting 2013-2014.

Parlementaire stukken : 183 (2012-2013) Nr. 1 : Ontwerp van decreet.

Integraal verslag : 17 september 2013 - Nr. 54 : Bespreking en aanneming.

^