Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013014555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013205331 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel

decreet

type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205362 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van wijzigingen bij het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco op 14 april 2005 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf. - **** vertaling type omzendbrief prom. 17/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf

erratum

type erratum prom. 17/09/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Erratum
^