Etaamb.openjustice.be
Besluiten Betreffende De Leden Van De Paritaire Comites
gepubliceerd op 28 februari 2008

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 f Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Vervanging van lede(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012251
pub.
28/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 6 februari 2008, wordt Mevr. Barbara VANDEN BULCKE, te Brussel, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, ter vervanging van de heer Clement DECOSTER, te Overijse, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Hubert PRICKEN, te Evere, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Christiaan VANMOL, te Zaventem, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Christiaan VANMOL, te Zaventem, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Hubert PRICKEN, te Evere, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Hubert DE MEYER, te Sint-Niklaas, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van Mevr. Geneviève SPRUYT, te Wetteren, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Hubert PRICKEN, te Evere, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, ter vervanging van de heer Philip DECORTE, te Ieper, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Philip DECORTE, te Ieper, gewoon lid van dit subcomité, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Pierre LEPINNE, te Bièvre, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt de heer Geert BROEKX, te Bree, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, ter vervanging van de heer Louis WELTJENS, te Bocholt, overleden plaatsvervangend lid, van wie het mandaat hij zal voleindigen.

Paritair Subcomité voor industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt de heer Hubert DE MEYER, te Sint-Niklaas, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, ter vervanging van de heer Hubert PRICKEN, te Evere, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt de heer Pascal DE BEL, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, ter vervanging van Mevr. Marianne GESTELS, te Antwerpen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Philippe VANSNICK, te Edingen, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van Mevr. Gabrielle SONNET, te Pepinster, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen; wordt Mevr. Stéphanie PAERMENTIER, te Seneffe, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Philippe VANSNICK, te Edingen, die tot gewoon lid wordt benoemd; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen; wordt Mevr. Brigitte STREEL, te Sint-Niklaas, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Marc VANDERMOSTEN, te Court-Saint-Etienne, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het havenbedrijf Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Samuel GROENEWEG, te Zandhoven, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Eddy VERHOEVEN, te Kalmthout, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Patrick DELRUE, te Brecht, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Samuel GROENEWEG, te Zandhoven, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Filip SCHRAMME, te Mortsel, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Dirk DE CORTE, te Gent, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Kurt LANNOYE, te Haacht, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Filip SCHRAMME, te Mortsel, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt Mevr. An LAMBRECHTS, te Gent, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Paul DE BROE, te Gent, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het verzekeringswezen Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt de heer Luc ELEN, te Aartselaar, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, ter vervanging van de heer Hans VRANKEN, te Parijs (Frankrijk), van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het verzekeringswezen Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt de heer Tom VAN DROOGENBROECK, te Haaltert, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, ter vervanging van Mevr.

Valérie VANHEMELEN, te s Gravenbrakel, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Vervanging van een lid Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, wordt Mevr. Sylvie GILSON, te Aubel, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, ter vervanging van Mevr. Colette DORTU, te Verviers, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Bart DE CROCK, te Kontich, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, ter vervanging van Mevr. Petra FOSTIER, te Oudenaarde, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen; wordt de heer Koen DEWINTER, te Hulshout, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van Mevr. Valérie VANHEMELEN, te s Gravenbrakel, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008, worden de heren Paul DE GROOTE, te Yvoir, Eric CHARDON, te Schaarbeek, en Léon-Maurice HAULET, te Chaudfontaine, als vertegenwoordigers van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, respectievelijk ter vervanging van Mevr. Françoise HENROTTE, te Eigenbrakel, en de heren Didier ELIAS, te Luik, en François HUBERT, te Grâce-Hollogne, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Vervanging van leden Bij besluit van de directeur-generaal van 12 februari 2008, dat in werking treedt op 18 februari 2008 : wordt de heer Hugues PROCUREUR, te Bergen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, ter vervanging van de heer Michel JOSPIN, te Seneffe, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Jean-Pierre GRIBOMONT, te Libramont-Chevigny, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van Mevr. Florence PRIGNON, te Sint-Niklaas, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

^