Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2013
gepubliceerd op 12 maart 2013

Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waalse Parlement tussen de kieskringen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201450
pub.
12/03/2013
prom.
28/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/28/2013201450/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waalse Parlement tussen de kieskringen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 juli 1980 hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, inzonderheid op de artikelen 24, § 2, en 26, §§ 3 en 4;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, inzonderheid op artikel 5, lid 1;

Gelet op de wet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving sluiten houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, inzonderheid op artikel 33, lid 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200808 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van de Waalse Gewestraad over de kieskringen sluiten tot verdeling van de leden van de Waalse Gewestraad over de kieskringen;

Gelet op de bevolkingscijfers voortvloeiend uit het aantal inwoners ingeschreven in het Rijksregister der natuurlijke personen op 28 mei 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2012;

Op de voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De verkiezing van de Waalse Gewestraad geschiedt als volgt :

PROVINCIE

KIESKRING

AANTAL PARLEMENTSLEDEN VERKOZEN PER KIESKRING

Provincie Waals Brabant :

Nijvel

8

Provincie Henegouwen

Doornik-Aat-Moeskroen

7

Charleroi

9

Bergen

5

Zinnik

4

Thuin

3

Provincie Luik

Hoei-Borgworm

4

Luik

13

Verviers

6

Provincie Luxemburg

Aarlen-Bastenaken-Marche-en-Famenne

3

Neufchâteau-Virton

2

Provincie Namen

Namen

7

Dinant-Philippeville

4


Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 4 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200808 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van de Waalse Gewestraad over de kieskringen sluiten tot verdeling van de leden van de Waalse Gewestraad over de kieskringen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking bij de eerstvolgende verkiezing van het Waals Parlement.

Art. 4.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^