Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 9 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van "FRAMAR" in het kader van haar dag "Pêche en famille" georganiseerd wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201671
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 9 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van "FRAMAR" in het kader van haar dag "Pêche en famille" georganiseerd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag van 31 januari 2015 ingediend door de heer Daniel Lambert, secretaris-penningmeester van de hengelvereniging "FRAMAR", woonachtig Reine Astrid 30, te 5660 Mariembourg;

Overwegende dat de door de hengelvereniging van "FRAMAR" georganiseerde activiteit perfect aansluit bij het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zaterdag 9 mei 2015 in het kader van de dag "Pêche en Famille" door de hengelvereniging "FRAMAR" georganiseerd wordt op haar traject op de "Eau blanche" stroomopwaarts en stroomafwaarts van de brug Alarzée, gemeente Couvin, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^