Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201670
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag van 2 maart 2015 die de Hengelfederatie "Entre-Sambre et Meuse" voor de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme heeft ingediend;

Overwegende dat de door de hengelvereniging van Biesme georganiseerde activiteit perfect aansluit bij het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zondag 2 augustus 2015 in het kader van de dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt door de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme op haar traject langs de beek Oret, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning vissen.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^