Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 23 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201669
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 23 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag die op 24 januari 2015 door de voorzitter van de hengelvereniging "La société royale La Protectrice de Berzée", de heer Jean Henri, ingediend werd;

Overwegende dat de door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » georganiseerde activiteit perfect aansluit op het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zaterdag 23 mei 2015 in het kader van de dag « Fête de la pêche » door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » georganiseerd wordt op haar traject te Berzée, gemeente Walcourt, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^