Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201667
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 291 en 292;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2012 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées";

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Op voorstel van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest) wordt de heer Raphaël Emmanuelidis onder de leden van de representatieve organisaties van de werknemers tot 30 juni 2016 benoemd tot gewoon lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" ter vervanging van Mevr.

Anne Tricot.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor het Gehandicaptenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT

^