Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 december 2010
gepubliceerd op 03 januari 2011

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010 tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010206597
pub.
03/01/2011
prom.
23/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/23/2010206597/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken sluiten tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken sluiten tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 december 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 23 december 2010;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bos en Patrimonium;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken sluiten tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken worden de woorden "105.000 euro" vervangen door de woorden "117.277,42 euro".;

Art. 2.In artikel 12, lid 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "spilindex 113,78 van mei 2010" vervangen door de woorden "spilindex 114,25 van september 2010".

Namen, 23 december 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bos en Patrimonium B. LUTGEN

^