Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering in het Comité voor een sociaal verantwoorde productie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202709
pub.
13/10/2005
prom.
22/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering in het Comité voor een sociaal verantwoorde productie


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van de sociaal verantwoorde productie, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de werkingswijze van het comité voor de sociaal verantwoorde productie;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het comité voor de sociaal verantwoorde productie;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Marie-Astrid Alexandre wordt aangewezen als werkend lid van het comité voor de sociaal verantwoorde productie om de Waalse Regering te vertegenwoordigen.

De heer Christophe Dubois wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van het comité voor de sociaal verantwoorde productie om de Waalse Regering te vertegenwoordigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2005.

Art. 3.De Minister van Economie en K.M.O.'s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 september 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

^