Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 mei 2016
gepubliceerd op 25 mei 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 januari 2008 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202771
pub.
25/05/2016
prom.
12/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 januari 2008 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Toerismewetboek, inzonderheid op de artikelen 80.D, 8°, en 82.D;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003027350 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008200094 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden sluiten tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden, gewijzigd bij de besluiten van 13 november 2008 en 25 april 2013;

Gelet op de voorstellen van de VZW "Attractions & Tourisme" in haar schrijven van 26 juni 2015 en 28 september 2015;

Gelet op de voorstellen van de VZW "Musée et Société en Wallonie" in haar schrijven van 14 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Valérie Peuckert, vertegenwoordigster van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot gewoon lid benoemd ter vervanging van Mevr. Véronique Hurt.

Art. 2.Mevr. Christelle Rousseau, vertegenwoordigster van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot gewoon lid benoemd ter vervanging van Mevr. Marjorie Hanssens.

Art. 3.De heer Virgile Gauthier, vertegenwoordiger van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van de heer Damien Watteyne.

Art. 4.Mevr. Sophie Laurent, vertegenwoordigster van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van Mevr. Martine Jaminion.

Art. 5.Mevr. Edwine Desclin, vertegenwoordiger van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van Mevr. Christelle Rousseau.

Art. 6.De heer Serge Loureau, vertegenwoordiger van de VZW "Musées et Société en Wallonie", wordt tot plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van de heer Jean-Pierre Lensen.

Art. 7.De heer Jean-Christophe Parent, vertegenwoordiger van de VZW "Attractions et Tourisme", wordt tot gewoon lid benoemd ter vervanging van de heer Dominique Fallon.

Art. 8.De heer Laurent Weytjens, vertegenwoordiger van de VZW "Attractions et Tourisme", wordt tot plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van de heer Alain Berger.

Art. 9.Mevr. Sophie Boutefeu, vertegenwoordigster van de VZW "Attractions et Tourisme", wordt tot gewoon lid benoemd ter vervanging van Mevr. Daisy Vansteen.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 11.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 mei 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^