Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 januari 2008
gepubliceerd op 23 januari 2008

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200094
pub.
23/01/2008
prom.
10/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


10 JANUARI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het decreet van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden en het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 1 maart 2007;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme en het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 10 november 2006;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat de VZW "Attractions & Tourisme" en de VZW "Musées et Sociétés en Wallonie" beroepsverenigingen zijn die de sector van de toeristische bezienswaardigheden vertegenwoordigen en gelet op het aantal leden dat ze hebben in het Franse taalgebied van het Waalse Gewest;

Gelet op het schrijven van de VZW "Musée et Société en Wallonie " d.d. 22 juni 2007;

Gelet op het schrijven van de VZW "Attractions & Tourisme " d.d. 3 januari 2008;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Besluit : Enig artikel. De volgende personen worden benoemd tot lid van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Namen, 10 januari 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^