Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 mei 2016
gepubliceerd op 25 mei 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202770
pub.
25/05/2016
prom.
12/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013;

Gelet op het schrijven van 25 maart 2016 van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen);

Gelet op het schrijven van 21 april 2016 van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);

Gelet op de kennisgeving overgemaakt door het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren) op 21 april 2016;

Gelet op de kennisgeving overgemaakt door de openbare dienst voor tewerkstelling op 26 april 2016;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013, wordt Mevr. Raymonde Yerna aangewezen als gewoon lid ter vervanging van de heer Jacky Detrain, en haar plaatsvervangster, Mevr.

Sophie Mengoni, wordt aangewezen ter vervanging van Mevr. Hélène Dubois, als vertegenwoordigster van de Minister bevoegd voor Tewerkstelling binnen het selectiecomité AIRBAG, die het voorzitterschap waarneemt.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013, wordt de heer Jérôme Paquet aangewezen ter vervanging van Mevr. Christelle Debaise, en haar plaatsvervangster, Mevr. Maryse Lecocq, wordt aangewezen ter vervanging van de heer Marc Leboutte als vertegenwoordigster van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) binnen het selectiecomité AIRBAG, wier ze mandaat voleindigen.

Art. 3.In artikel 1, eerste lid, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013, wordt Mevr. Fabienne Bohain aangewezen ter vervanging van Mevr. Stéphanie Sciamanna, en haar plaatsvervangster, Mevr. Nathalie Martin, wordt aangewezen ter vervanging van de heer Charles Hittelet als vertegenwoordigster van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) binnen het selectiecomité AIRBAG, wier ze mandaat voleindigen.

Art. 4.In artikel 1, eerste lid, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij het besluit van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013, wordt Mevr. Julie Schrevens aangewezen ter vervanging van Mevr. Cléomire Loos, als plaatsvervangend lid van het selectiecomité AIRBAG als vertegenwoordigster van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding, wier mandaat ze voleindigen.

Art. 5.In artikel 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij het besluit van 30 augustus 2012, 21 februari 2013 en 16 mei 2013, wordt de heer Hugo Moreau aangewezen ter vervanging van Mevr. Valérie Petersille, als plaatsvervangend lid van het selectiecomité AIRBAG als vertegenwoordiger van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap voor Ondernemen en Innoveren), wier mandaat hij zal voleindigen.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 mei 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX

^