Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 november 2017
gepubliceerd op 07 december 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206336
pub.
07/12/2017
prom.
23/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013 en 12 mei 2016;

Gelet op het schrijven van 9 november 2017 van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012 en 21 februari 2013, 16 mei 2013 en 12 mei 2016, worden de heer Benoît Goblet, ter vervanging van mevr. Raymonde Yerna als gewoon lid, en zijn vervangster mevr. Corinne Stéphenne, ter vervanging van mevr. Sophie Mengoni, aangewezen als vertegenwoordigers van de Minister van Tewerkstelling, die het voorzitterschap waarnemen.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012 en 21 februari 2013, 16 mei 2013 en 12 mei 2016, worden mevr. Maryse Lecocq, ter vervanging van de heer Jérôme Paquet als gewoon lid, en haar vervangster mevr.

Joëlle Lekhel, ter vervanging van mevr. Maryse Lecocq, aangewezen als vertegenwoordigsters van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", wier mandaat ze voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 november 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET

^