Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 25/06/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel voor het begrotingsjaar 2017 in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017031197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008 betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen, gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus", in een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040861 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 07/12/2017 numac 2017040902 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen - verlenging type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009 betreffende de stagiairs in de diamantvakschool type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009 betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vorming van risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206190 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206192 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12, 13 en 18 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206191 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 33 en de programma's 05 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206316 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.V.1 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206317 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen D.II.23, D.II.64, D.VI.17, D.VI.49 en D.VII.1 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en waarin een artikel D.II.25bis wordt ingevoegd type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206318 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.IV.99 en Boek VII van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling met het oog om er een artikel D.VII.1bis in te voegen tot invoering van een stedenbouwkundig conformiteitsvermoeden voor sommige overtredingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031742 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2017 wordt de heer Peter MICHIELS ambtshalve overgeplaatst van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid naar Gewestelijk Overheidsdienst Brussel.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.1084 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van v(...) type bericht prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.231 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versche(...)

document

type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio Zuid (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17026 Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2017. Er zijn 25 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206436 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio Est (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17029. Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2017. Er zijn 44 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio Luxemburg Zuid (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17027 Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2017. Er zijn 32 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206438 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio west (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17031 Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2017. Er zijn 27 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206437 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten Regio Haspengouw (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17030 Deze selectie werd afgesloten op 18/10/2017. Er zijn 41 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017206439 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige stagiaires van de buitenlandse carrière (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : AFG16210 Deze selectie werd afgesloten op 20/(...) Er zijn 13 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. GILBERT de CAUWER Florence benoemd in de hoedanigheid van werken(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031793 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking hee Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BRABANT Steven benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017031723 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Een assistent boekhouding - voor Brussel Financiën en Begroting - Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder (ref. 40000831): Er is een betrekking van assistent (rang B1)(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 07/12/2017 numac 2017040947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel-Preventie & Veiligheid Toelating tot de stage en definitieve benoeming Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 wordt Mevr. DISTEXHE Aline definitief benoemd vanaf 1 september 2017 als attaché Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 25 oktober (...)
^