Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 mei 2013
gepubliceerd op 22 mei 2013

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 25 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la pêche" georganiseerd wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013202972
pub.
22/05/2013
prom.
08/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/08/2013202972/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


8 MEI 2013. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 25 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la pêche" georganiseerd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag die op 27 maart 2013 door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" ingediend werd;

Overwegende dat de door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" georganiseerde activiteit perfect aansluit bij het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor visserij;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zaterdag 25 mei 2013 in het kader van de dag "fête de la pêche" door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" georganiseerd wordt op haar traject te Berzée, gemeente Walcourt, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen.

Namen, 8 mei 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^