Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 april 2021
gepubliceerd op 14 april 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030994
pub.
14/04/2021
prom.
08/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, de artikelen 98 tot 100;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende de overheidsbestuurder, de artikelen 4 en 8;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » sluiten houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) worden de woorden "mevr. Sabine Demet" vervangen door de woorden "de heer Corentin Genotte".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON

^