Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 september 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203744
pub.
11/09/2020
prom.
03/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, artikelen 9 en 11;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 april 2011;

Gelet op het schrijven van de "Conseil économique et social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociaal en Milieuraad van Wallonië) van 2 december 2019 waarin een dubbele lijst van kandidaten wordt voorgedragen voor de vertegenwoordiging van hun sociale partners binnen het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";

Op de voordracht van de Minister van Vaardigheidscentra en de Minister van Werk en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit : Article 1er. De hiernavermelde personen worden benoemd tot lid van het Beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi": 1° als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties: - de heer Renaud Bierlaire; - de heer Jean-François Tamellini; - Mevr. Sabine Libert; - de heer Jean-François Ramquet; - de heer Bruno Antoine; - de heer Marc Becker; - Mevr. Géraldine Frechauth; - de heer Michael Maira; 2° als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties : - Mevr.Laura Beltrame; - Mevr. Rose-May Delrue; - Mevr. Laetitia Dufrane; - de heer Stéphane Emmanuelidis; - Mevr. Delphine Hallaux; - de heer Arnaud Le Grelle; - de heer Pierre-Frédéric Nyst; - Mevr. Florie Thomas.

Art. 2.Deze benoemingen gelden voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, te rekenen van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203874 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » sluiten tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", voor het laatst gewijzigd bij het besluit van 4 februari 2016, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.

Art. 5.De Minister van Vaardigheidscentra en de Minister van Werk en Vorming zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 september 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^