Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2020
gepubliceerd op 22 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van een weggedeelte van de Koninginnelaan op het grondgebied van de stad Gent

bron
vlaamse overheid
numac
2020016352
pub.
22/12/2020
prom.
27/11/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van een weggedeelte van de Koninginnelaan op het grondgebied van de stad Gent


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur, artikel 295.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De gemeenteraad van de stad Gent heeft op 26 september 2016 een beslissing genomen met planreferentie 1M3D8H G 103 097 00 ter goedkeuring van de overdracht. - De Inspectie van Financiën heeft een advies gegeven op 16 november 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op volgende motieven: - Het weggedeelte in kwestie is alleen nog van plaatselijk nut en hoeft dus niet langer als gewestweg behouden te blijven. - Het weggedeelte in kwestie bevindt zich in goede staat, zoals blijkt uit het attest van goede staat van de stad Gent van 14 oktober 2020.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.Het weggedeelte van de Koninginnelaan te Gent, zoals weergegeven op het plan 1M3D8H G 103 097 00, wordt ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken L. PEETERS

^