Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bron
vlaamse overheid
numac
2015036561
pub.
29/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036561/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, artikel 61;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 november 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend EUR)

Begrotingsartikel

Basisallocatie

Kredietsoort

van

naar

VAK

VEK

VAK

VEK

FD0-1FBE2ZZ-PR

FD0 FB201 0100

VAK

64


FD0-1FBE2ZZ-PR

FD0 FB201 0100

VEK

92


FD0-1FFE2AE-WT

FD0 FF210 3300

VAK

64


FD0-1FFC2AE-WT

FD0 FF214 3300

VEK

74

FD0-1FFC2AE-WT

FD0 FF213 1211

VEK

18

Totaal

64

92

64

92


Herverdelingsregels tussen kredietsoorten: (1) VEK = correlatief krediet (VAK/VEK);(2) VAK = MAC.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^