Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 mei 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod

bron
vlaamse overheid
numac
2019013115
pub.
22/08/2019
prom.
17/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/17/2019013115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 44, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/01/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030576 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft (1) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 sluiten tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 sluiten tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 januari 2019;

Gelet op advies 65.849/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De ontwikkelingsdoelen, vermeld in artikel 1, moeten worden nagestreefd vanaf het schooljaar 2020-2021.

Art. 3.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 sluiten tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2002 en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 sluiten tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^