Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

bron
vlaamse overheid
numac
2015035393
pub.
02/04/2015
prom.
13/02/2015
ELI
eli/besluit/2015/02/13/2015035393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding sluiten betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding sluiten betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2014;

Gelet op advies 56.870/3 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding sluiten betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt de zin "Van dat bedrag wordt minstens 80 % besteed aan personeelskosten." opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^