Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 juni 2014
gepubliceerd op 06 oktober 2014

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

bron
vlaamse overheid
numac
2014036672
pub.
06/10/2014
prom.
06/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/06/2014036672/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag sluiten houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag


De Vlaamse Regering, Gelet op het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag sluiten;

Gelet op het decreet van 17 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag sluiten houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag, artikel 13;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 april 2014;

Gelet op advies 56.260/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit artikel wordt verstaan onder: 1° IMKL: Informatiemodel Kabels en Leidingen als vermeld in artikel 2, § 1, 13°, van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten;2° PMKL: Presentatiemodel Kabels en Leidingen als vermeld in artikel 2, § 1, 15°, van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten. De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, keurt, na het vaststellen ervan door het AGIV, het IMKL en het PMKL goed.

Het IMKL en het PMKL worden door het AGIV op zijn website bekendgemaakt.

Art. 2.Het decreet van 17 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag sluiten houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag, treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 3, 3°, dat in werking treedt op datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juni 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

^