Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 oktober 2018
gepubliceerd op 03 december 2018

Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het IMKL en het PMKL

bron
vlaamse overheid
numac
2018014669
pub.
03/12/2018
prom.
17/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/17/2018014669/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


17 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het IMKL en het PMKL


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014036672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag sluiten betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag, artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 september 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 september 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn en de adviesaanvraag op 16 oktober 2018 van de rol werd afgevoerd;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het IMKL en het PMKL zijn vastgesteld bij de beslissing van het directiecomité van het agentschap Informatie Vlaanderen van 17 augustus 2018, Besluit :

Artikel 1.Het IMKL en het PMKL, zoals vastgesteld bij de beslissing van het directiecomité van het agentschap Informatie Vlaanderen van 17 augustus 2018, die zijn opgenomen in de bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 17 oktober 2018.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^