Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van de Artesis Hogeschool Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2013203084
pub.
29/05/2013
prom.
03/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/03/2013203084/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MEI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van de Artesis Hogeschool Antwerpen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004 en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft sluiten;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft sluiten tot wijziging van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 23 januari 2013 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 1 maart 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 april 2013;

Overwegende dat de Artesis Hogeschool Antwerpen op 12 februari 2013 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van de Artesis Hogeschool Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.De tijdelijke erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2015-2016.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 mei 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^