Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2022
gepubliceerd op 09 december 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie

bron
vlaamse overheid
numac
2022042275
pub.
09/12/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht sluiten betreffende het jeugddelinquentierecht, artikel 16, § 2, negende lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 december 2021; - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 8 juli 2022; - Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 19 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; - Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn; - Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In de gevallen waarin de dienst slachtofferonthaal is gevat en het slachtoffer daar uitdrukkelijk voor kiest, informeert de dienst slachtofferonthaal het slachtoffer van een jeugddelict over de beslissing tot herziening van een door de jeugdrechter opgelegde maatregel of een door de jeugdrechtbank opgelegde sanctie en over de voorwaarden die in het belang van het slachtoffer zijn opgelegd.

In het eerste lid wordt verstaan onder dienst slachtofferonthaal: de bevoegde dienst van de justitiehuizen, vermeld in het decreet van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012937 bron vlaamse overheid Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand sluiten houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, die slachtofferzorg aanbiedt gedurende de verschillende fasen van de gerechtelijke procedure.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, en de Vlaamse minister, bevoegd voor justitiehuizen, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^