Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040961
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten"


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap, artikel 8 ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van de artikelen 8 en 10 van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten tot uitvoering van de artikelen 8 en 10 van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" sluiten houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten";

Op de voordracht van de minister voor Vrouwenrechten;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" sluiten houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten", worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° na de woorden "Andres SAAVEDRA", wordt "(werkend lid) en Déborah MONTEIRO LOPES (plaatsvervangend lid)" toegevoegd 2° de naam "Cédric VOLCKE" wordt vervangen door "Estelle LECROART (werkend lid) en Mathilde ROCOUR (plaatsvervangend lid)";3° de naam "Virginie VANDEPUTTE" wordt vervangen door "Charlotte RICHARD (werkend lid) en Joffrey FERNANDEZ (plaatsvervangend lid)";4° na "Raffaella ROBERT" wordt toegevoegd "(werkend lid) en Jil THEUNISSEN (plaatsvervangend lid)".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 april 2022.

Art. 3.De Minister voor Vrouwenrechten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

Voor de regering: De minister-president, P.-Y. JEHOLET De minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^