Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 12 bijkomende forfaitaire lestijden aan een schoolinrichting voor gewoon basisonderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040955
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 12 bijkomende forfaitaire lestijden aan een schoolinrichting voor gewoon basisonderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, 10°, 5, § 3, en 7;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 8 april 2022;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 21 april 2022;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De regering verleent, voor het schooljaar 2021-2022 12 bijkomende forfaitaire lestijden voor de organisatie van het opvang- en scholarisatiesysteem voor nieuwkomersleerlingen en gelijkgestelde leerlingen, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, ten gunste van de volgende instelling voor gewoon basisonderwijs: 1. FASE 2842 - Ecole fondamentale communale de Natoye gevestigd te chaussée de Namur 23, 5360 NATOYE.

Art. 2.De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2022.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^