Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 september 2018
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018031958
pub.
15/10/2018
prom.
19/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


19 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF


Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2018, wordt de vzw "Primes Syndicales CGSP-RTBF.be" (bedrijfsnummer: 0677.662.586), waarvan de zetel Reyerslaan, 52, 1044 Brussel, gelegen is, erkend als instelling voor de uitbetaling van de vakbondspremies van de RTBF, en dit vanaf 19 september 2018.

^