Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 juli 2017
gepubliceerd op 10 augustus 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017030936
pub.
10/08/2017
prom.
12/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons » sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 8, 7° ;

Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten sluiten tot integratie van de " Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux " in de " Université de Liège ", oprichting van de " Université de Mons " door de fusie van de " Université de Mons-Hainaut " en de " Faculté polytechnique de Mons ", herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons » sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons » sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège », worden de woorden "De heer Serge HUBERT" vervangen door de woorden "De heer Patrick SIMON".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^