Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 oktober 2015
gepubliceerd op 19 november 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029581
pub.
19/11/2015
prom.
08/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs


De Regering van de Franse gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de Paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. sluiten tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2010 ;

Overwegende dat de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs, die respectievelijk in ruste worden gesteld en ontslagnemend zijn, vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Brigitte ROEFS, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs benoemd.

De heer Frédéric NOLLET, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs benoemd.

Art. 2.De heer Stéphane DELATTE, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt tot referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs benoemd.

Art. 3.Het secretariaat van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs wordt waargenomen door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. sluiten tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 6.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 oktober 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^