Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 december 2014
gepubliceerd op 02 april 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029021
pub.
02/04/2015
prom.
19/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraren godsdienst, en inzonderheid op de artikelen 92 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, § 1, 34° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 12 maart 2008, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 22 oktober 2009 20 oktober 2010, 24 mei 2012 en 26 juni 2012;

Gelet op de raadpleging van de vertegenwoordigingsorganen van de inrichtende machten en de vakverenigingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 20 oktober 2010 en 26 juni 2012, bij het eerste streepje houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen, wordt de tabel volledig vervangen door hetgeen volgt :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Axelle BRUYNINCKX

Isabelle BLOCRY

Jorge ROZADA y ORDIZ

Sophie MELON

Nancy MASSART

Jean-Paul DESCHOUWER

Corinne KLEPPER

Marcel BUELENS

Laurence RENARD

Nathalie DEWEZ

Pol SOUDAN

Marie DI CARA LAVALLE


Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 20 oktober 2010 en 26 juni 2012, bij het eerste streepje houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen, wordt de tabel volledig vervangen door hetgeen volgt :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Axelle BRUYNINCKX

Isabelle BLOCRY

Jorge ROZADA y ORDIZ

Sophie MELON

Nancy MASSART

Jean-Paul DESCHOUWER

Corinne KLEPPER

Marcel BUELENS

Laurence RENARD

Nathalie DEWEZ

Pol SOUDAN

Marie DI CARA LAVALLE


Art. 3.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 20 oktober 2010 en 26 juni 2012, bij het eerste streepje houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen, wordt de tabel volledig vervangen door hetgeen volgt :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Axelle BRUYNINCKX

Isabelle BLOCRY

Jorge ROZADA y ORDIZ

Sophie MELON

Nancy MASSART

Jean-Paul DESCHOUWER

Corinne KLEPPER

Marcel BUELENS

Laurence RENARD

Nathalie DEWEZ

Pol SOUDAN

Marie DI CARA LAVALLE


Art. 4.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 20 oktober 2010 en 26 juni 2012, bij het eerste streepje houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen, wordt de tabel volledig vervangen door hetgeen volgt :

EFFECTIFS

SUPPLEANTS

Axelle BRUYNINCKX

Isabelle BLOCRY

Jorge ROZADA y ORDIZ

Sophie MELON

Nancy MASSART

Jean-Paul DESCHOUWER

Corinne KLEPPER

Marcel BUELENS

Laurence RENARD

Nathalie DEWEZ

Pol SOUDAN

Marie DI CARA LAVALLE


Art. 5.In artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 20 oktober 2010 en 26 juni 2012, bij het eerste streepje houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vertegenwoordigen, wordt de tabel volledig vervangen door hetgeen volgt :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Axelle BRUYNINCKX

Isabelle BLOCRY

Jorge ROZADA y ORDIZ

Sophie MELON

Nancy MASSART

Jean-Paul DESCHOUWER

Corinne KLEPPER

Marcel BUELENS

Laurence RENARD

Nathalie DEWEZ

Pol SOUDAN

Marie DI CARA LAVALLE


Art. 6.Artikel 8 wordt vervangen door: « Het secretariaat wordt door de Algemene directie Personeel van het Gesubsidieerd Onderwijs waargenomen ».

Art. 7.Artikel 9 wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 9.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2014.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^