Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2014
gepubliceerd op 22 januari 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029002
pub.
22/01/2015
prom.
03/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 26 februari 2010, 1 juli 2010, 14 februari 2011 en 30 juli 2012;

Overwegende dat de mandaten van de huidige Ondervoorzitter en referendaris van de Paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, die respectief tot het rustpensioen toegelaten worden en hun ontslag hebben ingediend, vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel PREUD'HOMME, Sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter benoemd van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie.

Mevr. Sophie ROSMAN, Sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter benoemd van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Mevr. Jessica GODOY-MUINA, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris benoemd van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie.

Art. 3.Het secretariaat van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 26 februari 2010, 1 juli 2010, 14 februari 2011 en 30 juli 2012, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 december 2014 .

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^