Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het enig reglement voor de examencommissies voor de proeven van het einde van het eerste kwadrimester van het blok van de eerste zestig studiepunten van de eerste cyclus in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones
^