Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 juli 2014
gepubliceerd op 27 oktober 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029591
pub.
27/10/2014
prom.
03/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JULI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 97 en 98;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Raden van Beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op de voorstellen van het Overlegcomité van het confessioneel onderwijs en het Overlegcomité van het niet-confessioneel onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen tot werkend lid van de Raad van Beroep voor het confessioneel secundair onderwijs : 1° Mevr.Françoise DEMEY, rue du Veneur 122, à 7830 Graty; 2° de heer Francis CORDIER, rue d'Erbisoeul 180, à 7050 Herchies;3° Mevr.Françoise ROSOUX-CLARISSE, rue Masson 19, à 4530 Villers-le-Bouillet; 4° de heer Maurice COLLINGE, rue de la Station 110, à 5370 Havelange;5° de heer Michel LAMBERT, Henri Liebrechtlaan 19, bus 8, te 1090 Brussel.

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep bedoeld bij artikel 1 : 1° Mevr.Anne-Marie KINIF, Broctia 54, 5020 Malonne; 2° de heer Bernard DELCROIX, rue des Bruyères 12, 5140 Sombreffe;3° de heer Pierre VANDENBROUCKE, rue de Warneton 1, à 7780 Komen;4° Mevr.Marie-Paule HALLIEZ, rue de Bruxelles 78, à 5000 Namen; 5° Mevr.Bernadette PAUCHET, rue Salm 183, à 5310 Waret-la-Chaussée.

Art. 3.Worden aangewezen tot werkend lid van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel secundair onderwijs : 1° Mevr.Nadine FUMAL, CPEONS, Minimemstraat, 87-89, te 1000 Brussel; 2° de heer Henri VAN WUYTSWINCKEL, FWB, Kruidtuinlaan 20-22, te 1000 Brussel;3° Mevr.Michelle BAIVIER, FWB, Kruidtuinlaan 20-22, te 1000 Brussel; 4° Mevr.Mirianne GOFFETTE, FWB, Kruidtuinlaan 20-22, te 1000 Brussel; 5° de heer Jacques BELS, FWB, Kruidtuinlaan, 20-22 te 1000 Brussel.

Art. 4.Worden aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep bedoeld bij artikel 3 : 1° de heer Claude FIRQUET, CPEONS, Minimemstraat 87-89, te 1000 Brussel;2° de heer Pierre HANNECART, FWB, Kruidtuinlaan 20-22, te 1000 Brussel;3° Mevr.Daisy TAVERNIERS, CPEONS, Minimemstraat 87-89, te 1000 Brussel; 4° de heer Alain SIMON, CPEONS, Minimemstraat 87-89, te 1000 Brussel;5° Mevr.Nicole ANTOINE, FWB, Kruidtuinlaan 20-22, te 1000 Brussel.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 6.De heer Daniel PLAS, ambtenaar-generaal in ruste gesteld, wordt tot voorzitter van de Raad van beroep van het niet-confessioneel gewoon secundair onderwijs benoemd.

Art. 7.De heer Daniel PLAS, ambtenaar-generaal in ruste gesteld, wordt tot voorzitter van de Raad van beroep van het confessioneel gewoon secundair onderwijs benoemd.

Art. 8.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs sluiten tot aanwijzing van de voorzitters van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven..

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Art. 10.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 juli 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS

^