Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 augustus 2012
gepubliceerd op 04 oktober 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205423
pub.
04/10/2012
prom.
27/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 december 1989 betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen, door de Franse Gemeenschap georganiseerd, zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.De « Ecole fondamentale » verbonden aan het « Athénée royal Neufchâteau-Bertrix » gelegen Grand-Place 10, te Neufchâteau draagt voortaan de benaming van « Ecole fondamentale Arsène Geubel » verbonden aan het « Athénée royal Neufchâteau-Bertrix ».

Art. 2.Alle vroegere bepalingen die in strijd zijn met dit besluit, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 27 augustus 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^