Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012205448 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** Clémentine Flor, geboren te ***** op ** ***** ****, er ****

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012055111 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, ****-**** **** ****, **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de solidarisering van de vergoeding tot terugbetaling van de kosten voor mechanische gereedschappen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012204770 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake het afzien van terugvordering van onderbrekingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012204986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van Titel 4 van de programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012205436 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2012 is de heer Jean-Pol Bair, arrondissementscommissaris bij de provinciale regering van Namen, pensioengerechtigd vanaf 1 juli 2012. Bij besluit van de directeur-generaal van 3 oktober 2011 Bij besluit van de directeur-generaal van 3 februari 2012 is Mevr. Annie Biefnot, directrice-ge(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012205571 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 220.580 van 13 september 2012 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 11 januari 2012 waarbij aan de heer Barthels, L., ontslag verleend is uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012205572 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 17 september 2012 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, is er, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Brundseaux, G., om het ambt van plaatsverv

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Roerende culturele goederen. - Klassering Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2012 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het Reliekschrijn van Onze-Lieve-Vrouw van Hoei in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 04/10/2012 numac 2012204903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 augustus 2012, dat uitwerking heeft met ing Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 augustu(...)
^