Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012205423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap
^