Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 maart 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029283
pub.
12/05/2014
prom.
10/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Op aanstelling van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie van 19 februari 2014, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 1 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Nadine DETERVILLE, Directeur - De heer Philippe CLAUX, Directeur - De heer Khiem DU THANH, Directeur - Mevr. Katty MERTENS, Directeur - De heer Valérie FONTAINE, Directeur - Mevr. Nathalie LANGELEZ, Opvoeder-huismeester 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Marc VANMEERBECK, Opvoeder-huismeester - De heer Daniel SIFFERT, Opvoeder-huismeester - Mevr.Murielle MORREN, Opvoeder-huismeester - De heer Julien DUMONT, Opvoeder - De heer Jean-Luc ECKELMANS, Onderdirecteur 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen CGSP : - Mevr.Claudine PONET - Mevr. Stéphanie BERTRAND CSC : - Mevr. Josiane VAN ACKER SLFP : - De heer Guy VANDERSMISSEN 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen CGSP : - De heer Eric BOONEN - De heer Verner CAUSTER CSC : - Mevr.Marie-Thérèse ANDRE SLFP : - Mevr. Monique ROCOUR. 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - Mevr.Béatrix MEUREE.

Art. 2.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 2 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Pascale HOGNE, Directeur - De heer Stéphane LELEU, Directeur - De heer Jean-Emmanuel LASSOIE, Directeur - De heer Eric BROQUET, Werkmeester 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Catherine VICO, Opvoeder-huismeester - Mevr. Elizée BETERMIEZ, Studiemeester-opvoeder - Mevr. Ophélie GERONNEZ, Onderwijzer - Mevr. Kathy CRETTEUR, Opvoeder-huismeester 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Jacques BRUNAIN - Mevr.Rita DE HOLLANDER CSC : - De heer Olivier PIESENS SLFP : - Mevr. Carine LECHEVIN 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Christophe DENUIT - Mevr.Valérie GILLEBERT CSC : - De heer Freddy LIMBOURG SLFP : - De heer Alain DENEVE 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - De heer Cyrille HESPEL.

Art. 3.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 3 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Delphine ESTORET, Directeur - De heer Marc BIEVELEZ, Onderdirecteur - Mevr. Thérèse VAN LIERDE, Directeur - De heer Yves ANDRE, Directeur 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Marie-Pascale DEKOKER, Directiesecretaris - Mevr. Murielle PIETTE, Onderdirecteur - De heer Daniel VAN GEEL, Onderdirecteur - De heer Franco GENTILI, OnderDirecteur 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Philippe HOURRIEZ - De heer Marc MENU CSC : - De heer Olivier PIESENS SLFP : - De heer Daniel DERAMEE 4.Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Jean-Robert HUART - De heer Jean-Luc DELAUNOIS CSC : - De heer Bernard DETIMMERMAN SLFP : - De heer Alain DENEVE 5. Afgevaardigd lid van de Regering : -De heer Cyrille HESPEL.

Art. 4.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 4 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Maryline FRELON, Directeur - De heer Vincent DURANT, Directeur - Mevr. Nathalie DUBOIS, Opvoeder-huismeester - Mevr. Lina MARTORANA, Directeur 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Gianni NATTIVI, Opvoeder-huismeester - Mevr.Sophie DUPONT, Opvoeder - Mevr. Isabelle LAPOTRE, Studiemeester-opvoeder - Mevr. Karine THOMSIN, Onderwijzer 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Paule ANNOYE - Mevr. Stéphanie BERTRAND CSC : - De heer Olivier PIESENS SLFP : - De heer Daniel DERAMEE 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Isabelle NOCERA - De heer Alex DUQUENE CSC : - De heer Raymond MARCHAND SLFP : - Mevr. Margarete DICK. 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - De heer Aziz BEZDI.

Art. 5.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 5 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Daniel DILLMANN, Onderdirecteur - Mevr.Christiane CNUDDE, Directeur - De heer Alex GOTFRYD, Directeur - Mevr. Nadine DELTOUR, Onderdirecteur 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Martine VANDERBEKEN, Onderdirecteur - De heer Serge DOBBELSTEIN, Opvoeder-huismeester - Mevr. Sylvianne LEJEUNE, Directiesecretaris - Mevr. Catherine LECLERCQ, Opvoeder-huismeester 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Olivier BOUILLON - De heer Luc TOUSSAINT CSC : - De heer Roland LAHAYE SLFP : - Mevr.Chantal JACOB 3. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Didier DIRIX - De heer Michel BORDIGNON CSC : - De heer Charly ROLAND SLFP : - De heer Ghislain ROEMERS 4.Afgevaardigd lid van de Regering : - Mevr. Surekha HOGGE.

Art. 6.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 6 : 1. Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Christiane CNUDDE, Directeur - Mevr. Mira AYDIN, Directiesecretaris - De heer Marc LEDOUBLE, Directeur - De heer Eric BRASSEUR, Directeur 2. Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Maria ANTRILLI, Onderwijzer - Mevr. Nadine CORNELIS, Onderdirecteur - Mevr. Viviane VOZ, Opvoeder-huismeester - De heer Robert LONGREE, Opvoeder-huismeester 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Joëlle SILIEN - De heer Luc TOUSSAINT CSC : - De heer André BRULL SLFP : - Mevr. Chantal JACOB 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Francis CLOSON - Mevr.Anita PERNAK CSC : - Mevr. Marie-Rose CROUQUET SLFP : - Mevr. Nadine DELTOUR 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - De heer Yves BACQUELAINE.

Art. 7.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 7 : 1. Werkende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Vinciane MOROVICH, Directeur - Mevr. Patricia PEIGNOIS, Directeur - Mevr. Yolande DEGIVES, Directeur - Mevr. Maria SCALISI, Opvoeder-huismeester 2. Plaatsvervangende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Nadia BLAISE, Opvoeder - De heer Thierry LODOMEZ, Opvoeder-huismeester - Mevr. Anne GEORIS, Werkmeester - Mevr. Francine PIERARD, Leerkracht 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Yves BRACONNIER - Mevr.Patricia MYLLE CSC : - De heer Jean BERNIER SLFP : - De heer Vincent PIERRARD 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Yves SATINET - Mevr.Claude KELLER. CSC : - De heer Jean-Pierre BENEDETTI SLFP : - Mevr. Colette ROME 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - Mevr.Nathalie DESCAMPS.

Art. 8.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van zone 8 : 1. Werkende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Josiane KOECK-SEFE, Directeur - De heer Gilles GRAINDORGE, Directeur - De heer Rudi MABILLE, Opvoeder-huismeester - De heer Philippe BERGER, Onderdirecteur 2. Plaatsvervangende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Dominique PASSELECQ, Onderdirecteur - Mevr. Delphine MONEAUX, Opvoeder-huismeester - Mevr. Carole DUMONT, Directiesecretaris - Mevr. Marie-Christine DEFOING, Werkmeester 3. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Stéphanie BERTRAND - De heer Mario RAFFA CSC : - De heer Luc RENARD SLFP : - De heer Roland DELMELLE 4. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Georges LIMET - De heer Verner CAUSTEUR CSC : - De heer Clément BAUDUIN. SLFP : - De heer Alain PIERLOT 5. Afgevaardigd lid van de Regering : - Mevr.Yseult LORIAUX.

Art. 9.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Interzonale affectatiecommissie van het onderwijs voor sociale promotie : 1. Ambtenaar-generaal van de algemene directie niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek : - Mevr.Chantal KAUFMANN, Directeur-generaal 2. Werkende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Frédérique NISOL, Directeur - Mevr. Martine CLAES, Directeur - De heer Benoît LEGAL, Directeur; - De heer Georges CORNETTE, Directeur 3. Plaatsvervangende leden die de Regering vertegenwoordigen : - Mevr.Isabelle HENRY, Directeur; - De heer Michel BONJEAN, Directeur - De heer Luc RENARD, Directeur - De heer Teddy BEATSE, Directeur 4. Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Christiane CORNET - De heer Philippe JONAS CSC : - De heer Bernard DETIMMERMAN SLFP : - Mevr. Ariane GILLET 5. Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Paule ANNOYE - De heer Yves BRACONNIER CSC : - De heer Olivier PIESENS SLFP : 6. Afgevaardigd lid van de Regering : - De heer Francis GERMEYS.

Art. 10.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Art. 12.De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 maart 2014.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, J. NICAISE

^