Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 augustus 2012
gepubliceerd op 03 oktober 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205268
pub.
03/10/2012
prom.
21/08/2012
ELI
eli/besluit/2012/08/21/2012205268/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 23 mei 1985 tot vaststelling van de procedure voor de aanvraag van studietoelagen voor het hoger onderwijs, alsmede de voorwaarden van de toekenning ervan, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen, zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen worden de woorden : « de heer Dr. J. Sternon, docent bij de ULB hoofd van interne kliniek op het Hôpital Erasme » vervangen door de woorden « Mevr. Dr. Laurence Fagny, algemeen arts ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Brussel, 21 augustus 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De administrateur-generaal, A.BERGER

^