Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 oktober 2010
gepubliceerd op 12 november 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029597
pub.
12/11/2010
prom.
12/10/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 mei 2004 tot oprichting van een « Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » (Steunfonds voor studentenmobiliteit binnen de Europese ruimte van het hoger onderwijs), inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit, inzonderheid op de artikelen 3 en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, 11°;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « Pierre Chapelle » vervangen door de woorden « Philippe Parmentier »;2° in het tweede lid, 2°, worden de woorden « Martine Houben » vervangen door de woorden « Michel Van Koninckxloo ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.

Brussel, 12 oktober 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^