Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 03 januari 2011

Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 oktober 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2010 tot wijzig

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029654
pub.
03/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2010 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2006 tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » opgeheven.

^