Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 juni 2010
gepubliceerd op 04 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029425
pub.
04/08/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010029425/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de ingediende aanvraag;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, mag vanaf het schooljaar 2010-2011 en op een geleidelijke manier voor de jaren daarop, bepaalde vakken van de uurregeling via taalbad organiseren in een andere moderne taal dan het Frans :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaatsen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij taalbad

Athénée royal Vauban, rue Tumelaire 12 6000 Charleroi

IDEM

Nederlands

1e en 2e jaar van de 1e gemeenschappelijke graad


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Brussel, 3 juni 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs, Mevr. M.-D. SIMONET

^