Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 juni 2006
gepubliceerd op 27 september 2006

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 24 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006202966
pub.
27/09/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006202966/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 24 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 24, 6°, a;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor lichamelijke opvoeding, sport en het openluchtleven, gegeven op 18 januari 2006;

Gelet op het advies nr. 40.401/4 van de Raad van State, uitgebracht op 29 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006, Besluit : Enig artikel. In artikel 24, 6°, a, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, worden de woorden ", op een datum die door de Minister bepaald wordt," vervangen door de woorden "en, vanaf 1 januari 2008,".

Brussel, 23 juni 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

^