Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Republiek van Montenegro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006036011 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036062 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot versterking van buurtwinkels type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de formulieren die de beschermde afnemer aan de gas- of elektriciteitsleverancier moet overmaken

decreet

type decreet prom. 23/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006036076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type decreet prom. 23/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036221 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst type decreet prom. 23/06/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006036587 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor de attesten uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006036003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006036072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het werkingsbudget voor scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006036352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202957 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de werking van het begeleidingscomité van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202966 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 24 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006203014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfsvergoedingen van de leden van de Permanente I.V.R.K.-groep en van het begeleidingscomité van het "Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse"
^